Gratis leverans med PostNord

Klarna: Handla nu. Betala senare.

ALLMÄNNA VILLKOR Sebutik.se
1. Introduktion

1.1 Dessa villkor gäller för användningen av vår webbplats eller köp av produkter som erbjuds via vår webbplats.

1.2 Definierade villkor och tolkningar för dessa villkor anges i avsnitt 26.

2. Acceptans

2.1 Du representerar och garanterar att:

(a) du är en individ och du är 18 år eller äldre;

(b) du har befogenhet att ingå ett juridiskt bindande avtal med oss; och

(c) du inte är förhindrad att ingå ett juridiskt bindande avtal med oss ​​enligt någon tillämplig lag eller avtal.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att begära en skriftlig bekräftelse på din behörighet att godkänna dessa villkor.

2.3 Du representerar och garanterar att du inte har varit:

(a) dömts för ett dator- eller internetrelaterat brott; och

(b) har nekat produkter eller tillgång till webbplatsen tidigare.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillgång till vår webbplats om vi anser att en sådan vägran är nödvändig eller lämplig.

2.5 Gör en beställning:

(a) din utfästelse och garanti för att du har läst dessa villkor noggrant och i sin helhet;

(b) ditt erbjudande att göra ditt köp av beställningen enbart i enlighet med dessa villkor;

(c) ditt godkännande av att en orderbekräftelse kommer att göras enbart på grundval av dessa villkor; och

(d) ditt åtagande gentemot oss att följa dessa villkor.

2.6 Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda webbplatsen eller köpa några produkter.

2.7 Du måste uttryckligen godkänna dessa villkor för att:

(a) skicka information till eller via vår webbplats; eller

(b) köpa en produkt.

2.8 Genom att besöka vår webbplats, köpa produkter eller godkänna dessa villkor:

(a) du samtycker också till vår integritetspolicy och

(b) du samtycker till och accepterar att följa vår policy för acceptabel användning (se avsnitt 12 nedan för mer information).

2.9 Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

2.10 Om du inte godkänner dessa villkor kommer du inte att kunna göra en beställning eller kommunicera med oss.

3. Personligt bruk

Du godkänner att du kommer att använda webbplatsen för att köpa produkter enbart för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk, som huvudman och inte som agent eller på uppdrag av någon annan person.

4. Pris

4.1 Priserna för produkter som anges på vår webbplats inkluderar leveransavgifter, men exkluderar alla avgifter, skatter, tullar, avgifter eller liknande statliga avgifter ( "tullfria och obeskattade") .

4.2 Alla tullar, avgifter, tullar, skatter eller andra statliga avgifter och deklarationer för import av produkterna till leveransadressen är ditt ansvar och bärs av dig och inkluderar inte priserna på produkterna. För alla leveranser kan ytterligare kostnader tillkomma i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden. Dessa inkluderar avgifter utöver fraktavgifter, tullavgifter eller importomsättningsskatt kan också uppstå om varorna skickas från ett land utanför EU (Kina), eller tullavgifter uppstår för att en produkt ska klargöras med vår kundtjänst ordning. Tullar eller moms på import betalas inte av oss och står köparen för. Våra varor skickas alltid "tullfritt och obeskattat". Köparen är "registrerad importör" och är ansvarig för korrekt betalning av tullar och/eller importskatter och måste till fullo följa alla lagar och regler i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor skiljer sig från land till land, vänligen kontrollera ditt lands tullar och skatter innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullständigt verifiera att alla lagar och regler i importlandet har följts vid mottagandet av varorna. och är ansvarig för korrekt betalning av tullar och/eller importskatter och måste till fullo följa alla lagar och förordningar i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor skiljer sig från land till land, vänligen kontrollera ditt lands tullar och skatter innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullständigt verifiera att alla lagar och regler i importlandet har följts vid mottagandet av varorna. och är ansvarig för korrekt betalning av tullar och/eller importskatter och måste till fullo följa alla lagar och förordningar i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor skiljer sig från land till land, vänligen kontrollera ditt lands tullar och skatter innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullständigt verifiera att alla lagar och regler i importlandet har följts vid mottagandet av varorna.

4.3 Vi gör allt vi kan för att säkerställa att alla detaljer, beskrivningar och priser på produkter som visas på vår webbplats är korrekta. Det kan dock finnas tillfällen där misstag har begåtts. Om vi ​​upptäcker att ett prisfel har inträffat kommer vi att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din Beställning på nytt till rätt pris eller annullera din Beställning. Om vi ​​inte kan kontakta dig eller om vi inte får något svar från dig kommer beställningen att anses vara annullerad och du kommer att få tillbaka hela beloppet. Om du väljer att bekräfta din beställning igen,

4.4 Vi är inte skyldiga att utföra en beställning om priset som anges på webbplatsen är felaktigt (även efter att du har fått en beställningsbekräftelse).

4.5 Priserna kan ändras från tid till annan. Sådana ändringar kommer dock inte att påverka beställningar för vilka en orderbekräftelse har skickats.

5. Lägg en beställning

5.1 Efter att du har lagt en beställning är alla beställningar beroende av lagertillgänglighet. Om vi ​​har tillräckligt med lager för att fullfölja din beställning kommer du att få en beställningsbekräftelse som kommer att fungera som vår bekräftelse på mottagandet av din beställning. I händelse av leveransproblem eller brist på lager för att fullgöra din beställning kommer vi att meddela dig via e-post och återbetala alla betalningar som gjorts för beställningen.

5.2 Ett avtal ingås endast när vi har försett dig med en orderbekräftelse och endast avseende den eller de produkter som anges i orderbekräftelsen. Dessa allmänna villkor utgör en del av avtalet och gäller med undantag för alla andra villkor.

5.3 Om din beställning består av mer än en produkt, kan produkterna levereras till dig i separata leveranser vid olika tidpunkter.

5.4 Vi förbehåller oss rätten att ta bort produkter från webbplatsen när som helst. Vi förbehåller oss också rätten att redigera eller ta bort material eller innehåll från webbplatsen. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att ta bort någon produkt från vår webbplats eller redigera eller ta bort något material eller innehåll från vår webbplats.

5.5 Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller avvisa en beställning som görs av dig (även efter att vi har skickat en beställningsbekräftelse till dig). Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att avbryta eller vägra en beställning.

5.6 Om vi ​​avbryter din beställning efter att vi har mottagit betalning (och även efter att vi har skickat en beställningsbekräftelse), kommer betalningen för beställningen att återbetalas till dig i sin helhet.

6. Betalning

6.1 Du kan betala för produkter genom att använda en betalningsförmedlare som anges på vår webbplats.

6.2 Du kan också betala för din beställning helt eller delvis med en rabattkupong som tillhandahålls av oss. Kampanjkuponger kan endast anges online i kassan.

6.3 Vi kan använda betalningsförmedlare för att behandla betalningar mellan dig och oss. Du samtycker till att vi kan tillhandahålla dokument och information om dig till Betalningsförmedlarna, inklusive dokument och information som innehåller dina personuppgifter.

6.4 Vi är inte en reglerad betalningsprocessor eller ombud för penningöverföring och är inte ansvariga för betalningsproblem eller störningar som orsakas av betalningsförmedlare.

6.5 Du ansvarar för att tillhandahålla fullständig och korrekt information i betalningsprocessen och alla betalningar måste göras med dina egna medel. Genom att lägga en beställning bekräftar du att:

(a) betalningsmetoden som används för att göra betalningen tillhör dig;

(b) om tillämpligt är du den rättmätige innehavaren av kampanjkupongen; och

(c) du har tillräckliga medel eller kreditfaciliteter för att betala för den relevanta beställningen.

6.6 Vi är inte ansvariga eller ansvariga för eventuell otillåten användning av någon tredje part av dina kredit-, betal- eller förbetalda kort, även om dessa kort har rapporterats stulna. Vi kan meddela lämpliga myndigheter (inklusive kreditupplysningsbyråer) om bedrägliga betalningar eller annan olaglig aktivitet.

6.7 Du ska inte:

(a) gör eller försöker göra återkrav avseende betalningar som du har gjort för produkter; eller

(b) återkalla alla betalningar du har gjort för produkter.

6.8 Du ska ersätta oss fullt ut, och hålla oss helt skadelösa, med avseende på eventuell återbetalning eller återföring av betalningar som gjorts av dig, och alla förluster, kostnader, ansvar eller utgifter som ådras av oss till följd av eller i samband med sådan återkrav eller återkrav.

7. Leverans

7.1 Vi strävar efter att leverera din beställning till dig på den leveransadress du angav när du gjorde din beställning.

7.2 Vi kommer att tillhandahålla ett beräknat leveransdatum i kassan för din beställning.

7.3 Vi kan meddela dig om vi förväntar oss att inte kunna uppfylla det beräknade leveransdatumet, men vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust, ansvar, kostnad, skada, kostnad eller kostnad som uppstår till följd av försenad leverans i den utsträckning som tillåts av lag tillåten.

7.4 Vi kanske inte kan leverera produkter till vissa platser. I så fall kommer vi att meddela dig och ordna med annullering och återbetalning av beställningen eller leverans av beställningen till en annan leveransadress som bekräftats av dig.

7.5 Risken i produkten övergår till dig vid leverans till leveransadressen, såvida inte leveransen försenas på grund av din underlåtenhet att uppfylla dina skyldigheter enligt dessa villkor. Risken övergår från det datum då leveransen skulle ha skett om du inte varit i fel.

7.6 Om du inte är tillgänglig för att ta emot din Beställning kan vi lämna ett kort med instruktioner för återleverans eller hämtning av din Beställning av transportören.

7.7 Om leverans eller hämtning försenas på grund av din orimliga vägran att acceptera leverans eller om du inte accepterar beställningen eller inte hämtar den från transportören, kan vi debitera dig för kostnader och andra kostnader som vi rimligen ådrar oss för att fullgöra beställningen. det till avsändaren, utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som är tillgängliga för oss.

7.8 Varorna kommer att skickas inom 2-120 dagar efter bekräftat mottagande av betalning. Normal leveranstid är 20-30 arbetsdagar, i undantagsfall upp till 16 veckor, om inte annat anges i artikelbeskrivningen. Ägaren skickar inte direkt. Beställningen kommer att skickas av tillverkaren så snart hela beställningen finns i lager där.

7.9 Alla tullar, avgifter, tullar, skatter eller andra statliga avgifter och deklarationer för import av produkterna till leveransadressen är ditt ansvar och bärs av dig och inkluderar inte priserna på produkterna. För alla leveranser kan ytterligare kostnader tillkomma i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden. Dessa inkluderar avgifter utöver fraktavgifter, tullavgifter eller importomsättningsskatt kan också uppstå om varorna skickas från ett land utanför EU (Kina), eller tullavgifter uppstår för att en produkt ska klargöras med vår kundtjänst ordning. Tullar eller moms på import betalas inte av oss och står köparen för. Våra varor skickas alltid "tullfritt och obeskattat". Köparen är "registrerad importör" och är ansvarig för korrekt betalning av tullar och/eller importskatter och måste till fullo följa alla lagar och regler i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor skiljer sig från land till land, vänligen kontrollera ditt lands tullar och skatter innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullständigt verifiera att alla lagar och regler i importlandet har följts vid mottagandet av varorna. och är ansvarig för korrekt betalning av tullar och/eller importskatter och måste till fullo följa alla lagar och förordningar i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor skiljer sig från land till land, vänligen kontrollera ditt lands tullar och skatter innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullständigt verifiera att alla lagar och regler i importlandet har följts vid mottagandet av varorna. och är ansvarig för korrekt betalning av tullar och/eller importskatter och måste till fullo följa alla lagar och förordningar i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor skiljer sig från land till land, vänligen kontrollera ditt lands tullar och skatter innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullständigt verifiera att alla lagar och regler i importlandet har följts vid mottagandet av varorna.

8. Annullering eller ändring av beställningar

8.1 När en beställning har gjorts via vår webbplats kan du avbryta eller ändra din beställning genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

8.2 När en beställning väl har paketerats kan den inte annulleras eller ändras och beställningen måste istället returneras till oss i enlighet med punkt 10 nedan. Eftersom våra varor skickas från Asien kan det förekomma förlängda transittider som vi inte har någon kontroll över. Om produkterna redan är på väg till dig är avbokning inte möjlig. Vänta tills du har mottagit varorna och skicka tillbaka dem till oss. Du kan givetvis meddela oss i förväg om din avbokning. För att garantera dig snabbast möjliga retur ber vi dig skicka en leveransbekräftelse till oss. En tidig återbetalning är möjlig tidigast 16 veckor efter mottagandet av beställningen om varorna inte tas emot. 

8.3 Eftersom vi arbetar med ett helautomatiskt system initieras beställningar direkt efter placering. Därför kan vi tyvärr inte avbryta fraktprocessen fram till leverans, så att återbetalning före mottagande av varorna endast är möjlig upp till 24 timmar efter beställning.

9. Felaktiga produkter

9.1 Du bekräftar att produkterna är standard och inte skräddarsydda för att uppfylla några specifika krav du kan ha.

9.2 Alla produktbeskrivningar, information och material som finns på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier, uttryckliga eller underförstådda eller på annat sätt.

9.3 Produktbilder kan skilja sig något från den faktiska produkten du får.

9.4 Om produkten du får är defekt, skicka ett e-postmeddelande till oss och informera oss om produkten som ska returneras och ett foto på den defekta produkten.

9.5 Du kan returnera produkten till oss i enlighet med avsnitt 10.

9.6 Vi kommer att undersöka Produkten vid mottagandet. Vår handläggningstid varierar beroende på din beställning.

9.7 Vi skickar ett e-postmeddelande till dig om vi är övertygade om att produkten är defekt.

9.8 Vårt enda ansvar gentemot dig med avseende på eventuella defekta produkter är (efter vårt val):

(a) ersätta produkten och betala leveransavgifterna för leverans av produkterna till leveransadressen, för vilken du måste returnera den defekta produkten till oss och vi kommer sedan att leverera en ersättningsprodukt till leveransadressen; eller

(b) betala dig ett belopp som motsvarar priset på produkten och returnera den defekta produkten till oss. Vi kommer att betala detta belopp till dig genom insättning till det konto som vi har tagit emot betalningen från, och via samma betalningsmetod.

9.9 Om vi ​​fastställer att produkten är fri från defekter, kan vi efter eget gottfinnande besluta att inte återbetala dig för produkten och kan kräva att du betalar alla rimliga underhållsavgifter och debiterar den till den betalningsmetod som användes för att göra beställningen. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig för någon förlust, ansvar, kostnad, skada, avgift eller kostnad som uppstår under denna paragraf i den utsträckning som lagen tillåter.

10. Returer och återbetalningar

10.1 Vår returpolicy är en del av dessa villkor enligt vilka du kan besöka och använda vår webbplats.

10.2 Om du inte är helt nöjd med din beställning kan du meddela oss via e-post vilken produkt du vill returnera och returnera produkten till oss. Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit eller tagit emot de sista varorna : retouradresKlicka här

10.3 Returfrakt och kostnader står för Kundens räkning.

10.4 Produkten måste ha tagits emot av oss för att en kund ska vara berättigad till återbetalning. Vi kommer att inspektera den returnerade produkten vid ankomst.

10.5 Du måste se till att Produkten skickas till oss i samma skick som du tog emot den och att den är korrekt förpackad. Produkten ska vara oanvänd, etiketterna får inte ha manipulerats och Produkten ska vara i sin originalförpackning. Om en produkt returneras till oss i ett olämpligt skick förbehåller vi oss rätten att vägra returnering av produkten.

10.6 Handläggningstiden för din returförsändelse beror på din beställning.

10.7 Om vi ​​är nöjda med skicket för den returnerade produkten kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig för att godkänna din retur. Efter att vi har meddelat dig att din retur har godkänts kommer beloppet att återbetalas till det konto som användes för att lägga beställningen med kort varsel.

10.8 Återkallelsen är fullständig när de fysiska varorna har tagits emot av oss. 

10.9 Eftersom våra varor skickas från Asien kan det förekomma förlängda transittider som vi inte har någon kontroll över. Om varorna redan är på väg till dig är en avbokning inte möjlig. Vänta tills du har mottagit varorna och skicka tillbaka dem till oss. Du kan givetvis meddela oss i förväg om din avbokning. För att garantera dig snabbast möjliga retur ber vi dig skicka en leveransbekräftelse till oss. En tidig återbetalning är möjlig tidigast 16 veckor efter mottagandet av beställningen om varorna inte tas emot. 

11. Kuponger

11.1 Du kan använda våra kampanjkuponger eller rabatter när du betalar för produkter på webbplatsen.

11.2 För att lösa in en kupong eller tillämpa en rabatt, måste kupongen eller rabattkoden anges på kassasidan för vår beställning.

11.3 När du anger och använder kupongkoden eller rabattkoden, kommer kupongen eller rabatten att beräknas som det totala beloppet för din beställning i kassan.

12.4 Du får endast lösa in eller använda en kampanjkupong eller rabatt per beställning.

11.5 Krediten för en kampanjkupong löper inte med ränta och har inget ekonomiskt värde.

11.6 Om krediten på en kampanjkupong är otillräcklig för din beställning, kan du betala mellanskillnaden via en separat betalningsmetod som finns tillgänglig på webbplatsen.

11.7 Om du använder en rabattkupong för en beställning som har returnerats, kommer du inte att få tillbaka värdet på rabattkupongen. Men om du har betalat en del av den via en annan betalningsmetod kan denna del återbetalas.

12. Acceptabel användning

12.1 Du får inte ("förbjudna handlingar"):

(a) använda vår webbplats på något sätt eller vidta någon åtgärd som skadar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämrar webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller tillgänglighet;

(b) använda vår webbplats på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet;

(c) använda vår webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller länkat till) spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningslogger, rootkit eller annan skadlig datorprogramvara;

(d) utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive skrapning, datautvinning, datautvinning eller datainsamling) på eller i anslutning till vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;

(e) komma åt eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av en robot, spindel eller andra automatiserade medel;

(f) bryta mot riktlinjerna i robots.txt-filen för vår webbplats;

(g) använda information som samlats in från vår webbplats för all direkt marknadsföringsaktivitet (inklusive e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing eller direktutskick);

(h) använda information som samlats in via vår webbplats för att kontakta individer, företag eller andra individer eller enheter;

(i) använda eller styra webbplatsen för att interagera med enheter såvida du inte uttryckligen har tillstånd att göra det;

(j) använda någon webbplatsinfrastruktur, direkt eller indirekt, för att initiera, sprida, delta i, dirigera eller försöka hacka, eller skicka bandbreddskrävande, skadliga eller potentiellt skadliga nätverksmeddelanden till vilken enhet som helst, vare sig den är vår eller inte;

(k) direkt eller indirekt kopiera, publicera, modifiera, översätta, dekompilera, demontera, reverse engineering eller på annat sätt försöka härleda eller komma åt strukturen eller källkoden för webbplatsen (antingen för att skapa härledda verk av källkoden eller på annat sätt);

(l) använda eller komma åt webbplatsen för att sammanställa en liknande eller konkurrenskraftig produkt eller tjänst eller för att avslöja någon benchmarking eller jämförande studie relaterad till produkter till en tredje part;

(m) sälja, tilldela, underlicensiera, överföra, distribuera eller hyra ut din åtkomst till webbplatsen

(o) göra webbplatsen tillgänglig för tredje part via ett privat datornätverk

(p) innehållet eller papperskopior eller digitala kopior av material som trycks eller redigeras eller på annat sätt modifiera på något sätt kopierat från vår webbplats

(q) använda webbplatsen på ett sätt som är förbjudet enligt någon lag eller förordning som är tillämplig på användningen av webbplatsen

(r) ställa olagliga frågor eller lägga olagliga beställningar; eller

(s) lägga spekulativa, falska eller bedrägliga beställningar.

12.2 Du erkänner att du är ansvarig gentemot oss för alla skador, förluster, ansvar, kostnader eller utgifter som vi lider eller ådrar sig på grund av eller i samband med någon förbjuden handling utförd eller tillåten av dig.

12.3 Du åtar dig att meddela oss så snart som rimligen är möjligt efter att du blivit medveten om att någon person utför en förbjuden handling. Du kommer att ge oss rimlig hjälp med avseende på alla undersökningar vi kan genomföra som svar på den information du tillhandahåller i detta avseende.

12.4 Du måste säkerställa att all information du tillhandahåller till oss via vår webbplats, eller i relation till vår webbplats eller produkterna:

(a) är sann, korrekt, aktuell, fullständig och inte vilseledande;

(b) följer alla tillämpliga lagar och förordningar

(c) inte gör intrång i någon persons integritet, skydd av personuppgifter, konfidentialitet eller immateriella rättigheter eller andra rättigheter; och

(d) inte är kränkande, kränkande, pornografiskt, ärekränkande, opålitligt, vilseledande, olagligt eller på annat sätt stötande.

12.5 Du kommer omedelbart att tillhandahålla alla dokument eller annan information som vi begär från dig för att verifiera din identitet. Du kommer omedelbart att uppdatera all information du lämnar till oss så att alla dina register hos oss alltid är fullständiga och korrekta.

12.6 Du måste följa, och det är ditt ensamma ansvar att se till att du följer, alla tillämpliga lagar i relation till din användning av webbplatsen, oavsett om det är baserat på ditt hemland, var du har tillgång till webbplatsen eller på annat sätt.

12.7 Vänligen maila oss om du blir medveten om något material eller någon aktivitet på vår webbplats som bryter mot dessa villkor.

13. Webbplatslänk

13.1 Länkar från vår webbplats till andra webbplatser och informationsresurser tillhandahållna av tredje part tillhandahålls endast i informationssyfte. Länkar till andra webbplatser och resurser från vår webbplats ska inte tolkas som, och är inte ett stöd eller stöd från oss av, dessa länkade webbplatser eller resurser, eller någon information du får från dem.

13.2 Du bekräftar och samtycker till att vi inte har någon rättighet eller kontroll över innehållet på andra webbplatser och resurser som länkas till eller refereras till från vår webbplats.

13.3 Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist, lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

13.4 Du får inte länka på något sätt som antyder någon form av association, godkännande eller stöd från vår sida där ingen existerar.

13.5 Du får inte länka till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.

13.6 Vår webbplats får inte ramas in på någon annan webbplats, och du får inte heller länka till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.

13.7 Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande.

13.8 Webbplatsen du länkar till måste i alla avseenden följa innehållsstandarderna som anges i vår policy för acceptabel användning (se avsnitt 12 ovan).

13.9 Vänligen kontakta oss för att få förhandsgodkännande för alla länkar till vår webbplats som inte överensstämmer med detta avsnitt 13.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Webbplatsens kod, struktur och organisation skyddas av immateriella rättigheter.

14.2 Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats, och i dess innehåll och material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av tillämpliga lagar och fördrag runt om i världen. Alla dessa rättigheter är reserverade.

14.3 Du får använda webbplatsen och allt innehåll på webbplatsen endast för personligt och icke-kommersiellt bruk och i enlighet med dessa villkor. Webbplatsens innehåll inkluderar innehåll relaterat till produkterna.

14.4 Du samtycker till att meddela oss om alla misstänkta intrång i immateriella rättigheter som tillhör oss.

14.5 Du får inte använda våra varumärken utan vårt skriftliga medgivande i förväg, såvida de inte utgör en del av material som du använder (och återger exakt) som tillåts enligt punkt 13 ovan.

15. Sekretess

15.1 Vår sekretesspolicy är en del av dessa villkor enligt vilka du kan besöka och använda vår webbplats.

15.2 Vi använder cookies på vår webbplats. Vi använder också cookies för att hålla reda på hur våra kunder föredrar att se vår webbplats. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du också till vår användning av cookies för detta ändamål. Mer information om cookies finns i vår integritetspolicy.

15.3 Om du förser oss med dina personuppgifter kommer vi att behandla dessa personuppgifter i enlighet med dina instruktioner från tid till annan och vi kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa personuppgifter mot obehörig och olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada .

15.4 Om inte särskilda försiktighetsåtgärder är lämpliga eller på annat sätt överenskommits skriftligen, kan information och dokument som uppstår som en del av försäljningen av produkterna delas mellan oss och i synnerhet kan sådan information och dokument vara tillgängliga i elektronisk form för alla våra anställda, tjänstemän, konsulter eller agenter.

16. Virus

16.1 Vi garanterar inte att vår webbplats kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.

16.2 Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att komma åt vår webbplats. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

16.3 Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

16.4 Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats.

16.5 Du får inte attackera vår webbplats genom en denial-of-service attack eller en distribuerad denial-of-service attack.

16.6 Om vi ​​anser att du har brutit mot bestämmelserna i detta avsnitt 16, kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart. Vi kan rapportera alla överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och kommer att göra det om vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag.

17. Ansvar

17.1 Med förbehåll för avsnitt 17.13 frånsäger vi oss allt ansvar i den maximala utsträckning som lagen tillåter, och vi tar inget ansvar, för eventuella förluster för dig eller någon annan person som härrör från:

(a) Tredjepartsinnehåll eller användarinnehåll;

(b) vårt innehåll, och i synnerhet noggrannheten, fullständigheten eller aktuell status för vårt innehåll

(c) Produkterna, och i synnerhet kvaliteten, bilderna, beskrivningen eller specifikationerna, överensstämmelse med beskrivningen och rimlig lämplighet för produkternas syfte;

(d) tillit till all information som finns eller funktionalitet som tillhandahålls på eller genom dessa villkor eller vår webbplats

(e) oförmågan att komma åt webbplatsen eller någon del av den, eller tillgången avbryts eller delvis, eller fungerar med fel, när som helst; och

(f) varje underlåtenhet från vår sida att fullgöra skyldigheter, eller försening i fullgörandet av skyldigheter, oavsett om vi ger förhandsmeddelande eller inte, om och i den mån felet eller förseningen orsakas av en omständighet utanför vår rimliga kontroll, och omfattar telekommunikationsavbrott, strömavbrott, terrorism, bränslestrejker, hårt väder, datoravbrott, underlåtenhet att uppfylla leveranskrav från leverantörer, arbetskonflikter och frånvaro av personal på grund av sjukdom eller skada samt tidpunkten för att utföra en skyldighet påverkas prestandan. på detta sätt kommer att förlängas i enlighet med detta.

17.2 Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig (vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat) som uppstår ur eller i samband med dessa villkor för förlust av vinst, förlust av affärsmöjlighet, förlust av goodwill, förlust av förväntade besparingar eller förmåner, eller för någon form av indirekt, speciell eller följdförlust, även om sådan förlust eller skada var rimligen förutsebar eller den berörda parten var medveten om möjligheten att sådan förlust eller skada har uppstått.

17.3 Vårt ansvar som härrör direkt eller indirekt från dessa villkor (inklusive ditt köp av produkter från oss under dessa villkor), eller som inte på annat sätt uttryckligen uteslutits under dessa villkor, ska begränsas till och begränsas till det större av 1 000 USD eller en multipel av fem gånger det pris du betalade för de produkter som ger upphov till ansvaret. Beloppet för denna ansvarsbegränsning kommer att minskas med beloppet av eventuella obetalda belopp som vi är skyldiga oss.

17.4 Alla anspråk från endera parten för avtalsbrott, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt som härrör från eller i samband med dessa villkor måste väckas inom ett år från det att handlingen eller underlåtenheten orsakade förlusten eller skulle har orsakat kostnader.

17.5 Förutom i den mån anspråk inte kan uteslutas eller begränsas av lag, får inga anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor föras av dig personligen mot någon av våra anställda, tjänstemän, konsulter eller andra representanter som är involverade i implementeringen av de relevanta skyldigheterna.

17.6 Alla utfästelser eller garantier, kontraktuella eller icke-kontraktuella, och alla garantier, villkor, villkor, utfästelser och förpliktelser underförstådda av lag, allmän lag, sedvänja, handelssed, handelssed eller annat (inklusive underförstådda representationer av tillfredsställande kvalitet, överensstämmelse med beskrivningen och rimlig lämplighet för ändamålet) är uteslutna i den maximala utsträckning som lagen tillåter.

17.7 Endast ett anspråk kan riktas mot oss (inklusive våra anställda, tjänstemän eller konsulter) som härrör från en handling eller underlåtenhet. En handling eller underlåtenhet innefattar en serie relaterade handlingar eller underlåtelser, samma handling eller underlåtenhet i en serie relaterade ärenden eller liknande handlingar eller underlåtelser i en serie relaterade ärenden, och inkluderar alla anspråk som uppstår i ett fall.

17.8 Begränsningarna i detta avsnitt 17 gäller vårt samlade ansvar gentemot dig (inklusive alla andra tredje parter som vi är ansvariga för, med eller utan vårt samtycke) i samband med anspråk, och du och alla sådana andra personer kan tillsammans göra anspråk mot oss endast en gång för samma förlust.

17.9 Där en ansvarsbegränsning gäller, oavsett belopp, ska begränsningen gälla för det fullständiga utförandet av tjänster eller leverans av produkter av oss, och inga separata sammanlagda ansvarsbegränsningar ska gälla för dig, något koncernföretag som du tillhör, och alla personer som utsetts av en affärsanvändare.

17.10 Om vi ​​är solidariskt ansvariga med annan part, är vi endast skyldiga att betala dig den del som rimligen kan hänföras till vårt fel. Vi kommer inte att vara skyldiga att betala dig den del som kan hänföras till en annan parts fel som den andra parten annars skulle vara ansvarig för.

17.11 Eventuellt ansvar från vår sida gentemot dig minskas med den del som en annan part skulle ha befunnits ansvarig för om

(a) du också hade väckt talan eller väckt talan mot den andra parten; eller

(b) vi hade väckt någon talan eller anspråk mot den andra parten enligt Civil Liability (Contribution) Ordinance eller en liknande lag under annan relevant jurisdiktion.

17.12 Vid bedömningen av om andra parter kan vara ansvariga gentemot dig ska ingen hänsyn tas till din oförmåga att väcka gottgörelse mot en annan part på grund av begränsning av rättsmedel mot den parten, eller partens brist på gottgörelse eller överklagande av parten till eventuella undantag. eller ansvarsbegränsningar eller det faktum att den andra parten har upphört att existera.

17.13 Undantagen och begränsningarna av ansvar i dessa villkor påverkar inte vårt ansvar

(a) för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet;

(b) för bedrägeri eller hänsynslös försummelse av yrkesuppgifter;

(c) för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas i den jurisdiktion som ett relevant anspråk är föremål för, inklusive begränsningar av vår rätt att begränsa vårt ansvar och

(d) i alla andra fall, att begränsa vårt ansvar till mindre än minimibelopp som kan krävas under omständigheterna enligt någon annan lag eller förordning som är relevant för fordran, i vilket fall ett sådant minimibelopp ska anses ersätta det belopp som annars skulle gälla.

17.14 Dessa bestämmelser är uttömmande för gottgörelser för ekonomisk skadestånd för någon part eller tredje part mot någon av parterna som härrör från eller i samband med dessa villkor.

18. Ersättning

18.1 Du ska helt och hållet hålla de frigivna parterna skadeslösa på begäran från och mot alla anspråk, kostnader och förluster av något slag som de frisläppta parterna kan lida eller ådra sig som ett resultat av eller i samband med:

(a) något väsentligt brott mot bestämmelser i dessa villkor av dig;

(b) eventuellt bedrägeri, försumlighet, tjänstefel eller vårdslös vårdslöshet i eller i samband med dina skyldigheter enligt dessa villkor; och

(c) din användning av vår webbplats.

18.2 Vi har rätt att återkräva alla egna kostnader från dig som vi rimligen ådrar oss i samband med ett skadeslöst krav, och alla sådana kostnader kommer att betalas på begäran.

19. Force Majeure-händelse

19.1 Om en force majeure-händelse varar längre än en vecka, kan vi säga upp villkoren omedelbart genom att ge ett skriftligt meddelande och utan annat ansvar än återbetalning av den produkt som redan har betalats av dig och ännu inte levererats.

19.2 Vi förbehåller oss absolut utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller den lösning vi väljer för att fullt ut uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor i händelse av en Force Majeure-händelse.

20. Variationer

20.1 Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig i förväg om alla betydande ändringar som vi tror kan påverka dig negativt. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar av dessa villkor. De från tid till annan gällande villkoren styr din användning av vår webbplats och alla produkter som erbjuds via vår webbplats.

20.2 Om du inte godkänner några reviderade villkor måste du sluta använda vår webbplats eller köpa våra produkter.

20.3 Om du har gett ditt uttryckliga samtycke och godkännande till dessa villkor kommer vi att begära ditt uttryckliga samtycke och godkännande för eventuella ändringar av dessa villkor innan ditt första köp av produkter efter att revideringen träder i kraft. Om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till de reviderade villkoren inom en tidsperiod som anges av oss, måste du sluta använda webbplatsen eller köpa våra produkter.

21. Din intrång

21.1 Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, eller om vi rimligen misstänker att du har brutit mot dessa villkor på något sätt, kan vi:

(a) skicka en till dig eller mer formella varningar;

(b) tillfälligt avbryta din åtkomst till vår webbplats

(c) sluta behandla en beställning

(d) vägra att ta emot någon betalning från dig

(e) permanent neka dig åtkomst till vår webbplats

(f) datorer med din IP-adress neka åtkomst till vår webbplats

(g) kontakta en eller flera av dina internetleverantörer och begära att de blockerar din åtkomst till vår webbplats; eller

(h) vidta rättsliga åtgärder mot dig, antingen för avtalsbrott eller på annat sätt.

21.2 Om vi ​​avbryter, förbjuder eller blockerar din åtkomst till vår webbplats eller någon del av vår webbplats, får du inte vidta några åtgärder för att kringgå sådant avstängning, förbud eller blockering.

22. Uppsägning och avstängning

22.1 Du kan när som helst sluta använda webbplatsen.

22.2 Vi kan avbryta tillhandahållandet av webbplatsen när som helst, med eller utan orsak, och med eller utan förvarning.

22.3 Utan att det påverkar punkt 22.2 kan vi stänga av eller avsluta din åtkomst till denna webbplats om din användning av webbplatsen orsakar eller hotar att orsaka juridiskt ansvar av något slag, eller på annat sätt stör andras användning av webbplatsen.

22.4 Om vi ​​avbryter eller avslutar din åtkomst till webbplatsen kommer vi att försöka ge dig ett förhandsmeddelande. Ändå kan vi, efter eget gottfinnande, omedelbart stänga av eller avsluta din åtkomst till webbplatsen utan föregående meddelande.

22.5 Vi garanterar inte att vår webbplats alltid kommer att vara tillgänglig eller kommer att fungera utan avbrott. Vi kan avbryta, avbryta eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten till vår webbplats helt eller delvis av affärs- eller driftsskäl. Vi kommer att försöka ge dig rimligt meddelande om eventuell avstängning eller återkallelse. Du kommer inte att ha rätt till någon ersättning eller annan betalning vid avbrytande, avstängning, tillbakadragande eller ändring av webbplatsen.

23. Konsekvenser av uppsägning

23.1 Vid uppsägning av dessa villkor upphör varje skyldighet att tillhandahålla kundsupport omedelbart.

23.2 Du kommer under inga omständigheter att ha något anspråk mot oss för förlust av rättigheter, förlust av goodwill eller andra skador vid uppsägning av dessa villkor av någon anledning.

23.3 Uppsägning av dessa villkor ska inte påverka några andra rättigheter som redan förvärvats och ska inte påverka bestämmelserna i dessa villkor som, i enlighet med deras bestämmelser, uttryckligen är avsedda att bli eller förbli i kraft därefter. Avsnitt 17 (Ansvar) och 18 (Ersättning) ska fortsätta att gälla efter uppsägning av dessa villkor.

24. Allmänna bestämmelser

24.1 Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor.

24.2 Rättigheterna, befogenheterna och gottgörelserna som anges i dessa villkor är (såvida inte annat uttryckligen anges) kumulativa och utesluter inte några rättigheter, befogenheter och gottgörelser enligt lag eller på annat sätt.

24.3 Vi lägger ut värdskapet för webbplatsen till en tredje part.

24.4 Om giltigheten eller verkställbarheten av någon bestämmelse i dessa villkor begränsas på något sätt av tillämplig lag, ska denna bestämmelse vara giltig och verkställbar i den utsträckning som den lagen tillåter. Ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa en sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse.

24.5 Underlåtenhet eller försening av att utöva någon rättighet, makt eller gottgörelse som anges i dessa villkor eller lagen ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt, makt eller gottgörelse. Vårt avstående från ett brott mot någon bestämmelse i dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från ett efterföljande brott mot den bestämmelsen, eller ett avstående från ett brott mot någon annan bestämmelse.

24.6 Utövandet av parternas rättigheter enligt dessa villkor är inte beroende av en tredje parts samtycke.

24.7 Dessa villkor är till vår fördel och din fördel och är inte avsedda att gynna eller vara verkställbara av någon tredje part.

25. Tillämplig lag

25.1 Dessa villkor, deras innehåll och bildande (och eventuella utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska styras av och tolkas i enlighet med Kinas lagar.

25.2 Varje tvist, kontrovers, skillnad eller anspråk (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, inklusive existens, giltighet, tolkning, prestation, överträdelse eller uppsägning eller någon tvist rörande icke-kontraktuella förpliktelser som härrör från eller i samband med dessa villkor ska hänvisas till och slutligen avgöras genom skiljedom som administreras av Kina som gäller vid tidpunkten för skiljedomsmeddelandet. Den lag som är tillämplig på denna skiljedomsklausul är kinesisk lag. Platsen för skiljeförfarande är Kina. Antalet skiljemän är en. Skiljeförfarandet ska föras på engelska.

26. Tolkning

26.1 I dessa villkor:

" Kontrakt " betyder din beställning av en produkt eller produkter i enlighet med dessa villkor och villkor, som vi accepterar i enlighet med avsnitt 4.3;

"Kund"  avser varje person som gör en beställning på webbplatsen;

"Leveransadress"  avser leveransadressen som anges i den relevanta beställningen;

"Beräknat leveransdatum"  betyder ett beräknat leveransdatum för en beställning;

"Force Majeure-händelse" varje händelse eller tillstånd som resulterar i eller är ett resultat av ett misslyckande eller försening av oss i fullgörandet av någon skyldighet enligt dessa villkor som orsakas eller är resultatet av någon orsak utanför vår kontroll som inte var att tillskriva oss, eller var väsentligt hänförlig till någon underlåtenhet av oss att använda tillbörlig aktsamhet för att undvika sådana misslyckanden eller förseningar, och inkluderar krig eller hot om krig; en Guds handling; natur- eller kärnkraftskatastrof; upplopp eller civila oroligheter; pandemisk; terroristdåd; skadegörelse; brand eller översvämning; efterlevnad av en ny lag eller order från en statlig myndighet eller rättslig myndighet; stängning av flygplatser eller hamnar;

"Försvarade parter"  avser oss, varje anslutet företag och deras respektive tjänstemän, anställda, entreprenörer och representanter. "Immateriella rättigheter" avser alla immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, designrättigheter, upphovsrätter, databasrättigheter, affärshemligheter och alla rättigheter av liknande karaktär;

"Beställning"  avser den beställning som du skickar via vår webbplats för att köpa en eller flera produkter från oss;

"Orderbekräftelse"  betyder vårt e-postmeddelande till dig, där vi bekräftar din beställning i enlighet med avsnitt 4.3;

"Betalningsförmedlare"  betyder en tredje part som tillhandahåller betalningsbehandlingstjänster och som används av oss;

 betyder en produkt som erbjuds på vår webbplats;

"Webbplats"  betyder webbplatsen;

"Webbplatsinfrastruktur"  betyder något av våra system (inklusive kod) som underlättar, tillhandahåller eller beskriver webbplatsen;

26.2 Hänvisningar till "sektioner" är hänvisningar till sektioner i dessa villkor.

26.3 Rubriker är endast för illustrativa syften och påverkar inte tolkningen eller konstruktionen av dessa Villkor.

26.4 Ord som betecknar singular inkluderar även plural och vice versa. Könsord inkluderar vilket kön som helst och hänvisningar till personer inkluderar en individ, ett företag, ett företag, ett företag eller ett partnerskap.

26.5 Mäklarkontor (vi) information om mäklarkontor

E-postadress: Service@sebutik.se

 

Vänligen maila oss om du har några frågor eller kommentarer om dessa villkor, webbplats eller produkter.

 

What are you looking for?