Gratis leverans med PostNord

Klarna: Handla nu. Betala senare.

OM VÅR INTEGRITETSPOLITIK

Sebutik lägger stor vikt vid din integritet. Vi behandlar endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och vi hanterar noggrant all information som samlas in om dig och din användning av våra tjänster. Din information kommer inte att lämnas vidare till tredje part i kommersiellt syfte. Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och Sebutik tjänster som härrör från den. Denna integritetspolicy beskriver vilken information vi samlar in om dig, vad denna information används till och med vem och under vilka villkor denna information kan delas med tredje part. Vi förklarar också hur vi lagrar din information, hur vi skyddar din information från missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på den personliga information du ger oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår sekretessansvarige, vars kontaktuppgifter finns i slutet av vår integritetspolicy.

OM VÅR DATABEHANDLING

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem, vilken säkerhetsteknik vi använder och till vem.
uppgifter är synliga.

PROGRAMVARA FÖR ONLINEBUTIKER

Vi använder webbhotell och e-posttjänster som tillhandahålls av Shopify. För vårt webbhotell använder vi tjänster från ett webbhotell. Personuppgifter som samlas in när du använder vår webbplats och våra tjänster delas med vår hostingleverantör, som behöver tillgång till dessa uppgifter för att tillhandahålla (teknisk) support. De kommer inte att använda denna information för något annat ändamål. Vår hostingleverantör är enligt det avtal vi har med dem skyldig att vidta nödvändiga försiktighets- och säkerhetsåtgärder med avseende på dina personuppgifter.

Vår webbutik är utvecklad med Shopify-programvaran, och vi har vår webbutik på en server som vi själva förvaltar. Vi har vidtagit nödvändiga försiktighets- och säkerhetsåtgärder för dina personuppgifter, t.ex. SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy.

E-POST OCH POSTLISTOR

För vår vanliga e-post använder vi vårt webbhotells e-posttjänster. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust eller ändring av dina uppgifter. Vårt webbhotell har ingen tillgång till vår brevlåda och vi behandlar vår e-posttrafik konfidentiellt.

SYFTET MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA

Allmänt syfte med databehandlingen

Vi använder dina uppgifter uteslutande för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Detta innebär att syftet med behandlingen av dessa uppgifter är direkt kopplat till den uppgift som du har gett oss. Vi använder inte dessa uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss och vi använder denna information – inte på grundval av en begäran – för att kontakta dig i ett senare skede, kommer vi först att be dig om ditt uttryckliga tillstånd. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part för andra ändamål än för att uppfylla bokföringsmässiga och administrativa skyldigheter. Alla sådana tredje parter är bundna av en tystnadsplikt som grundar sig på det avtal som vi har ingått med dem, en ed eller en rättslig skyldighet. Automatiskt insamlade uppgifter Information som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas endast i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig och/eller för att förbättra våra tjänster. Denna information (t.ex. din IP-adress (anonymiserad), webbläsare och operativsystem) är inte personlig information. Samarbete med skatte- och brottsutredningar I vissa fall kan vi vara juridiskt skyldiga att dela dina uppgifter för att samarbeta med en skatte- eller brottsutredning. I sådana fall är vi skyldiga att följa och hjälpa till, men vi kommer att motsätta oss detta på grundval av en rättslig möjlighet.

Lagringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Detta innebär att vi behåller och lagrar din kundprofil tills du meddelar oss att du inte längre vill använda våra tjänster. En sådan anmälan fungerar också som en begäran om att bli bortglömd. Vi är skyldiga att spara fakturor med dina (personliga) uppgifter på grund av relevanta administrativa skyldigheter, och dessa uppgifter kommer att lagras på ett säkert sätt så länge som dessa skyldigheter inte har löpt ut. Personalen kommer inte längre att ha tillgång till din kundprofil eller till dokument som producerats som ett resultat av ditt uppdrag eller din uppgift.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande lag har du som registrerad person vissa rättigheter när det gäller personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Nedan följer en förklaring av dessa rättigheter och hur du som registrerad kan åberopa dem. För att förhindra missbruk skickar vi i allmänhet endast fakturor och kopior av dina uppgifter till de e-postadresser som du har lämnat till oss. Om du vill ta emot denna information på en annan e-postadress eller till exempel per post, kommer vi att be dig att identifiera dig på motsvarande sätt. Vi har en hantering av slutförda förfrågningar, och om du begär att bli bortglömd kommer vi att spara anonymiserade uppgifter. Du får alla fakturor och datakopior i filer som är strukturerade i ett maskinläsbart format baserat på de dataklassificeringar som vi använder i vårt system.

Rätt till tillgång

Du har alltid rätt att se de uppgifter som vi behandlar och som rör dig personligen. Du kan begära sådan tillgång till vår kontaktperson med ansvar för sekretess. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter till den e-postadress som du har lämnat till oss, tillsammans med en ytterligare förteckning över de bearbetningsföretag som behandlar dessa uppgifter och de kategorier under vilka vi lagrar dem.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få de uppgifter som vi behandlar och som rör eller kan spåras tillbaka till dig person ska rättas till. Du kan begära en sådan rättelse från vår kontaktperson med ansvar för sekretess. Du får få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns skickar vi ett e-postmeddelande till dig.adress som vi känner till och som bekräftar att informationen har korrigerats.

Du har rätt att när som helst få tillgång till de uppgifter som vi behandlar och som rör eller kan spåras tillbaka till dig som person. Du kan begära en sådan rättelse från vår kontaktperson med ansvar för sekretess. Du får få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns skickar vi ett e-postmeddelande till dig.adress som vi känner till och som bekräftar att informationen har korrigerats.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att när som helst begränsa de uppgifter som vi behandlar och som rör eller kan spåras tillbaka till din person. Du kan begära en sådan begränsning från vår kontaktperson för sekretess. Du får ett svar inom 30 dagar efter din begäran. Om din begäran godkänns kommer vi att skicka en bekräftelse till den e-postadress som du har lämnat till oss om att behandlingen av dina uppgifter är begränsad tills du väljer att häva begränsningen.

Rätt till överförbarhet

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar och som rör eller kan spåras tillbaka till dina personuppgifter som behandlas av en tredje part som du själv valt. Du kan skicka en sådan begäran till vår kontaktperson med ansvar för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns kommer vi att skicka dig dina (personliga) fakturor eller kopior av uppgifter som vi eller tredje part har tagit emot för vår räkning till den e-postadress som vi har registrerat. Det är mycket troligt att vi i ett sådant fall inte längre kan erbjuda dig våra tjänster, eftersom vi inte längre kan garantera den tidigare datasäkerheten.

Rätt till invändningar och andra rättigheter

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. I händelse av en sådan invändning kommer vi omedelbart att upphöra med all behandling av dina uppgifter medan din invändning utreds och behandlas. Vid en motiverad invändning returnerar vi alla fakturor och/eller kopior. av de personuppgifter som vi eller tredje part för vår räkning har behandlat fram till dess och upphöra med behandlingen. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering. Vi kommer att behandla dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet inte gäller. Om du anser att denna rättighet är tillämplig, vänligen kontakta vår sekretessansvarige.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretesspolicy när som helst. Den här sidan kommer dock alltid att vara den senaste versionen av vår sekretesspolicy. Om den nya sekretesspolicyn påverkar hur vi behandlar information som vi har samlat in om dig kommer vi att meddela dig via e-post.

SEBUTIK

E-post: Service@sebutik.se

Vad letar du efter?